Tillbaka

Skriv ett förlossningsbrev

Vad är viktigt för dig?

Ett förlossningsbrev är ett bra sätt att förmedla dina behov och önske­mål inför förlossningen.

Skriv brevet i god tid och ta även med de önskemål som din medföljare har. Du kan läsa den fulla artikeln i BabyBox Magasinet. Beställ din BabyBox med magasin här.

Av: Jenny Fors

 

 

När man besöker sin barnmorska runt graviditetsvecka 35 skrivs det en så kallad sammanfattning i journalen. Detta görs tillsammans med barnmorskan. Den innehåller dels medicinsk information (såsom tidigare sjukdomar, medicinering och provsvar) men också psykologiska och sociala aspekter.

Man brukar också skriva lite om vilka förväntningar man har på förlossningen och om hur man tänker runt smärtlindring och amning.

När man sedan skrivs in på förlossningen kan personalen på förlossningen snabbt få en överblick genom att läsa denna sammanfattning.

Utöver detta kan man om man vill skriva ett förlossningsbrev, eller en förlossningsplan som det ibland kallas.

– Ett syfte med att skriva ett förlossningsbrev kan vara att man då får en chans till att tänka igenom förlossningen. Gärna tillsammans med den som ska vara med. Det kan vara bra att sitta ner och försöka tänka igenom hur förlossningen ska bli så bra som möjligt för just dig. Det är ett sätt för personalen att lära känna dina behov, säger Lina Waldersten leg. barnmorska.

Hon råder också att tänka sig flera olika scenarier. Det är omöjligt att exakt veta hur just din förlossning kommer att bli.

Ett förlossningsbrev bör innehålla namn och personnummer samt beräknat förlossningsdatum. Förslag på annat innehåll är:

  • Vem är medföljande på förlossningen? Finns det något personalen behöver veta om denne?

  • En kort beskrivning av dig, eventuellt tidigare erfarenheter som du tycker är relevanta för förlossningspersonalen att veta.

  • Hur tänker du runt smärtlindringsmetoderna?

  • Är det något du känner oro över som du önskar få extra stöd med, till exempel om du är rädd för nålar?

  • Vilka förväntningar har du?

  • Specifika önskemål?

Det är bra om förlossningsbrevet inte är alltför långt, så att personalen hinner läsa det. Du kan också be din barnmorska på mödravården om tips, eller visa upp det du har skrivit, säger Lina Waldersten och tillägger:

– Kom ihåg att förlossningsbrevet är ingen garanti för hur din förlossning kommer att bli. Försök att ha en öppen inställning och ta det som det kommer.

Vad är viktigt för dig?

I förlossningsbrevet är det bra att skriva ned vilka förväntningar och önskemål du har. Är det någon smärtlindringsmetod du skulle föredra? Hur fungerar du som person? Är du en människa som vill ha full kontroll och vill att barnmorskan ska berätta allt som händer? Det finns inget som är pinsamt att skriva i ett förlossningsbrev.